Beneficiile OLife®

Proprietatile antioxidante - OLife Romania

OLife® și proprietățile antioxidante

Ce face o floare să se ofilească, un măr să putrezească, celulele noastre să îmbătrânească, iar pielea să se ri- dească? Oxidarea celulară: premisa stresului oxidativ.

Auzim din ce în ce mai mult despre stresul oxidativ, dar ce înseamnă această expresie? Pe scurt, o putem defini ca un dezechilibru între cantitatea de radicali liberi și cantitatea de antioxidanți din organismul nostru, ceea ce poate duce la deteriorarea celulelor și a țesuturilor. Este important să ne amintim că, în timpul proceselor metabolice obișnuite, celulele noastre produc radicali liberi. Organismul nostru, după cum știm, este o mașină perfectă și, în situații normale, produce substanțe antioxidante, cum ar fi glutationul, care îi pot neutraliza.

OLife® conține ingrediente naturale bogate în polifenoli, molecule recunoscute pentru proprietățile lor antioxidante. Acestea pot ajuta la neutralizarea radicalilor liberi și la reducerea stresului oxidativ, contribuind astfel la protejarea celulelor și la menținerea sănătății generale.

Iată câteva dintre beneficiile potențiale ale proprietăților antioxidante ale OLife®:

 • Protecția celulelor împotriva deteriorării
 • Susținerea sistemului imunitar
 • Menținerea sănătății inimii și a sistemului circulator
 • Reducerea inflamației
 • Îmbunătățirea sănătății pielii

Deși sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma toate aceste beneficii, studiile existente sugerează că OLife® poate fi un instrument valoros pentru îmbunătățirea sănătății și bunăstării generale.

OLife®: susține metabolismul lipidic și glucidic

Metabolismul lipidic și glucidic sunt procesele biochimice prin care organismul uman folosește nutrienții din alimentație pentru a produce energie, a construi țesuturi și a menține funcțiile vitale.

Este important să susținem și să avem grijă de aceste procese, deoarece disfuncționalitatea lor poate duce la tulburări precum obezitatea sau diabetul.

OLife® oferă o soluție naturală pentru susținerea metabolismului lipidic și glucidic. Prin ingredientele sale atent alese, bogate în polifenoli și antioxidanți, OLife® poate contribui la:

 • Metabolismul lipidic echilibrat: ajută la menținerea nivelurilor normale de colesterol și trigliceride, favorizând prelucrarea corectă a grăsimilor.
 • Metabolismul glucidic reglat: susține utilizarea eficientă a zahărului din sânge, contribuind la menținerea nivelurilor normale de glicemie.
Sustine metabolismul lipidic si glucidic - OLife Romania
Circulatie sanguina normala - OLife Romania

OLife®: circulație sanguină normală și tensiune arterială echilibrată

Cine nu a auzit vreodată de tensiunea arterială crescută sau scăzută și de afecțiunile asociate?

Circulația sanguină normală și nivelul corect al tensiunii arteriale sunt factori cheie pentru buna funcționare a întregului organism. Sângele este pompat de inimă prin vase și transportat către diversele organe și țesuturi ale corpului, furnizându-le oxigenul și nutrienții necesari funcționării. Atunci când acest echilibru delicat este afectat, pot apărea diverse consecințe pentru sănătate: risc crescut de dezvoltare a afecțiunilor cardiovasculare, dar și ateroscleroză, tromboză, accident vascular cerebral sau insuficiență cardiacă sau renală.

De aceea, este important să menținem o regularitate în capacitatea sistemului cardiovascular de a asigura o tensiune arterială adecvată și stabilă și o circulație sanguină corespunzătoare în întregul organism.

Controlul fiziologic al glicemiei și colesterolului cu OLife®

În octombrie 2022, un studiu clinic condus de Prof. Giuseppe Derosa, șeful Centrului Universitar de Diabet, Boli Metabolice și Dislipidemie de la Universitatea din Pavia la Policlinico San Matteo, a fost publicat în Jurnalul de Cercetare a Alimentației și Nutriției. Cercetarea a avut ca scop evaluarea efectelor OLife® asupra parametrilor glicemici, statusului glicemic la pacienții cu prediabet și glicemie crescută la repaus (IFG), profilului lipidic și parametrilor inflamatorii.

Studiul a demonstrat că administrarea OLife® timp de 3 luni, în doză de 70 ml/zi, asociată cu o dietă standardizată, a permis pacienților să:

 • reducă concentrația de lipide din sânge, benefică în cazul nivelurilor crescute de colesterol și trigliceride;
 • reducă glicemia à jeun și postprandială, cu un efect pozitiv asupra variațiilor glicemice;
 • contracareze inflamația.

 

Controlul fiziologic al glicemiei si colesterolului - OLife Romania
Ce este glicemia si de ce este importanta mentinerea sub control - OLife Romania

Ce este glicemia și de ce este importantă menținerea sub control?

Glicemia este un parametru care măsoară concentrația de glucoză din sânge. Aceasta poate varia pe parcursul zilei, în funcție de tipul alimentației și de activitatea fizică.

Nivelul glicemiei este menținut constant în sânge prin acțiunea a doi hormoni:

INSULINA:

 • Produsă de celulele beta ale pancreasului, intră în acțiune când glicemia devine prea mare, mai ales după o masă bogată în carbohidrați.
 • Reduce nivelul glicemiei prin favorizarea transportului glucozei din sânge către celule, unde este folosită pentru energie.

GLUCAGONUL:

 • Are o acțiune antagonistă față de insulină.
 • Când glicemia scade, este secretat de celulele alfa ale pancreasului, dând indicația ficatului să elibereze glucoza stocată în sânge.
 • Împiedică astfel apariția hipoglicemiei (valoare prea mică a glicemiei).

Prin menținerea unui nivel stabil al glicemiei, organismul își asigură energia necesară pentru funcționarea normală a celulelor, organelor și a întregului sistem. Dacă glicemia nu este controlată, pot apărea o serie de complicații de sănătate grave, cum ar fi diabetul și bolile cardiovasculare.

 

The Benefits of OLife®

OLife® and antioxidant property

What causes a flower to wilt, an apple to rot, our cells to age and our skin to wither? Cellular oxidation: the premise of oxidative stress.

We increasingly hear about oxidative stress, but what is meant by this expression? In simple terms, we can define it as an imba- lance between the amount of free radicals and the amount of antioxidants in our body, which can lead to cell and tissue damage. It is good to remember that during the usual metabolic processes, our cells produce free radicals. Our body, as we know, is a perfect machine and, in normal situations, it produces antioxidant substances, such as glutathione, which can neutralise them.

OLife®: support of lipid and carbohydrate metabolism

Lipid metabolism and carbohydrate metabolism are the biochemical processes by which the human body uses nutrients from the diet to produce energy, build tissue and maintain bodily functions.

It is important to support these processes and care for them, as their malfunction can lead to disorders such as obesity or diabetes.

OLife®: normal blood circulation and regularity of arterious pressure

Who has never heard of high blood pressure or too low blood pressure and the disorders associated with them?

Normal blood circulation and correct blood pressure levels are key factors for the efficiency of our entire organism. Blood is pumped from the heart through the vessels and transported to the various organs and tissues of the body, supplying them with the oxygen and nutrients they need to function. When this delicate balance is undermined, there can be various consequences for our health: an increased risk of developing cardiovascular disorders, but also atherosclerosis, thrombosis, stroke or heart or kidney failure.

This is why it is important to preserve a regularity in the cardiovascular system’s ability to maintain an adequate and stable blood pressure and proper blood flow throughout the body.

The physiological control of blood sugar and cholesterol

In October 2022, a clinical study conducted by Prof. Giuseppe Derosa, Head of the University Centre for Diabetology, Metabolic Diseases and Dyslipidaemia, University of Pavia at Policlinico San Matteo, was publi- shed in the Journal of Food and Nutrition Research. The research was conducted with the aim of evaluating the effects of OLife® on glyco-metabolic parameters, glycaemic status in pre-disease patients with impaired fasting blood glucose (FHG), lipid profile and inflammatory parameters.

The study showed that OLife®, taken for 3 months at a rate of 70 ml/day and combined with a standardised diet, allowed patients to:
reduce the concentration of lipids in the blood, which is useful in case of high cholesterol and triglyceride levels;
reduce fasting and post-prandial blood glucose, with a consequent positive effect on glycaemic peaks;
counteract inflammation.

What is blood glucose and why it is important to keep it under control.

Blood glucose is a parameter that measures the concentration of glucose in the blood.
It may vary throughout the day depending on the type of diet and physical activity.

The blood glucose level is kept constant in the blood by the action of two hormones:

INSULIN
Produced by the beta cells of the pancreas, it comes into action when blood glucose levels become too high, especially after a meal rich in carbohydrates.

GLUCAGON
Has an antagonistic action to that of insulin. When blood glucose levels fall, it is secreted by the alpha cells of the pancreas giving the input to the liver to release the glucose stored in it into the blood.

Descoperă starea ta de bine, în fiecare zi.

Linia de produse OLife® este rezultatul cercetărilor și dezvoltării noastre continue.

Cumpara acum Mai multe detalii